Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Anläggningsfrågan: Tidig kontakt med kommunen avgörande

I slutet av 2022 en undersökning för att få ökad förståelse för hur medlemsföreningarnas verklighet ser ut. Enkäten skickades ut till samtliga simidrottsföreningar med spridning över hela landet och cirka hälften svarade.

57% av föreningarna svarande att de bedriver sin verksamhet i direkt kommunal drift, lägger man dessutom till de anläggningar som drivs i form av ett kommunalt bolag så blir totalen närmare 75% av de svarande. Privat drift står för ca 20% av svaren. Generellt upplevs dialogen mellan simföreningen och driftaren av simhallen som god. När det kommer till driftarens lyhördhet gentemot föreningen ges liknande, om inte fullt så positiva svar.

På frågan om föreningens möjligheter att vara delaktiga i processer kring nybyggnation eller renoveringar av anläggningen ges en radikalt annorlunda bild. Bara knappa 23% av de svarande anser dessa möjligheter vara goda eller mycket goda, medan hela 41% bedömde möjligheterna som dåliga eller mycket dåliga.

Här kan ni som förening spela en viktig roll. När politikerna är osäkra kan ni kliva in som en stabil punkt, som vet vad ni vill och som har koll på vad som behövs. Kanske kan det till och med bli er kommunens politiker vänder sig till för råd i projektet.

Ta reda på hur det ligger till med kommunens ekonomi och investeringstankar. Läs in er på om det finns policys kring till exempel folkhälsa eller simkunnighet inom kommunen som ni kan hänvisa till. Kolla hur andra kommuner har gjort i sina planerings- och byggfaser. Genom att vara pålästa visar ni för kommunen att ni kommer att underlätta arbetet för dem.

Lokalanpassa informationen för att kunna konkretisera hur det skulle bli i just er kommun. Översätt sedan gärna informationen till lättbegripliga siffror. Hur ser det ut med Invånare per banmeter i Eller vattenyta per invånare i er kommun och hur skulle det se ut efter att den nya anläggningen är färdig? Den här siffran är viktig när det gäller kommunens möjlighet att uppnå målen kring simkunnighet och folkhälsa.

Eftersom ansvaret för simkunnigheten bland barn ligger på kommunerna är detta ett viktigt nyckeltal som de är mycket intresserade av. Och här finns en möjlighet att få med sig medborgarna på tåget. Nu vet vi inte exakt hur det ser ut i er kommun, men gissningsvis är andelen simkunniga barn och ungdomar för låg. En studie från Svensk Simidrott som gjordes 2022 visade att endast 63 procent av barn mellan 4 och 17 år var simkunniga. Samtidigt tyckte 100 procent av de tillfrågade föräldrarna att simkunnighet var viktigt.

En sista siffra som kan vara bra att ta fram är betydelsen för er förening och för andra föreningar när det gäller aktivitet för barn, unga och vuxna. Det behöver inte vara exakta uträkningar, utan räkna på generella siffror, till exempel en fördubbling av simskoleplatser eller en 50-procentig ökning av träningsplatser för unga.

Vill du veta mer kring anläggningsfrågan, ta en titt i vår broschyr Guide till din nästa simarena, där du får tips och råd kring hur ni som förening ska tänka, och vem man ska kontakta i anläggningsfrågan.

Broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även titta på vår webbföreläsning med vår anläggningskonsult Johan Sundqvist, där du bland annat får veta mer kring resultaten av den anläggningsundersökning som genomförts under slutet av 2022 Presentationen ger en överblick över bland annat föreningarnas nöjdhet med tillgång till bassäng, hur man ser på de priser man betalar för bassänghyra och hur man ser på relationen till de som driver våra simhallar. Vidare kommer Johan att sammanfatta trender i simhallsfrågan i Sverige.

Länk till föreläsningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-03-30

Senast uppdaterad: 2023-03-30

Författare: Anna Hammar

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -