Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Underlag för röstlängd till SDF-möten 2023

Collage med bilder på simidrotterna

Här hittar du underlag för röstlängd till SDF-möten under 2023

Föreningar som uppfyllt medlemsskyldigheterna återges nedan i svart rak stil.

Lista på föreningar som uppfyllt medlemsskyldigheter  Pdf, 306.9 kB, öppnas i nytt fönster.

157 Röstlängd

SSF ska senast 15 januari publicera en förteckning över samtliga medlemsföreningar i respektive distrikt.Av förteckningen ska framgå om föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot SSF. SDF-styrelsen ska med förteckningen som grund upprätta en röstlängd för SDF-möte omfattande de medlemsföreningar som fullgjort sina skyldigheter mot SSF och SDF enligt beslut av SSF-möte respektive SDF-möte.

Publicerad: 2023-01-09

Senast uppdaterad: 2023-01-10

Författare: Josefin Lillhage

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -