Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Idrottsarena

Fredagen den 29 september arrangerades återigen Idrottsarena. Fokus denna gång var Nacka kommun, där företrädare från kommunen fick berätta om de investeringar de planerar för inom idrotten. Idrottsrörelsen fick kommentera och analysera det företrädarnas berättat och uppmuntrade bland annat till ökad dialog mellan idrotterna och kommunen. Läs mer om vad som sades på Idrottsarenan genom att klicka här. Pdf, 97.7 kB.

Nästa Idrottsarena äger rum den 29 november 2023.

Idrottsarena är ett samarbete mellan nio specialidrottsförbund i Stockholm som samarbetar kring anläggningsfrågor. De idrotter som ingår i samarbetet är fotboll, ishockey, basket, handboll, innebandy, simidrott, konståkning, friidrott och gymnastik. Syftet med samarbetet är att arbeta för att öka investeringarna i nya anläggningar och för upprustning av befintliga, så väl genom direkta idrottssatsningar från kommunerna som andra finansieringsmöjligheter. Exempelvis genom att inkludera idrott i bostadsexploateringar, samordna vid byggnation av nya skolor och genom privat medfinansiering.

Publicerad: 2023-10-09

Senast uppdaterad: 2023-10-09

Författare: Klara Eriksson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -