Gå till innehåll
Mellansvenska Simförbundet

Utbildningsstruktur Simning

Du som ledare och tränare är enormt viktig för verksamheten inom Svensk Simidrott. Genom utbildade ledare och tränare kan vi skapa bättre förutsättningar och kvalité i verksamheten, samtidigt som du som tränare/ledare får verktyg för att på bästa möjliga sätt se och möta de aktiva och få dem att utvecklas.

Simningens utbildningsstruktur

Svensk Simidrotts utbildningsstruktur för simtränare är uppbyggd i tre nivåer och i tre inriktningar - barn, ungdom och junior/senior. Dessa utbildningar innehåller både teoretisk och praktisk kunskap. För att bli licensierad simlärare eller tränare behöver du gått och blivit godkänd på samtliga kurser för respektive inriktning.

  • Nivå 1 och Nivå 2, Simidrottsledare och Simlinjeinstruktör arrangeras av Svensk Simidrotts sju distrikt.
  • Grundutbildning för tränare arrangeras av SISU-distrikten.
  • Licenskurser arrangeras av Svensk Simidrott centralt. Dessa kan du gå efter godkänd nivå 2 utbildning.
  • Baby- & Minisimsutbildningar ges som fristående kurs.
  • Godkänd och aktualiserad HLR-utbildning (barn el. vuxen) är förkunskapskrav för alla utbildningssteg.
  • För simtränare och simlärare finns även möjligheten att studera vid Malmö Universitet. Läs mer här.
de tre utbildningsstegen simning

Här kan du som gått utbildningar i de tidigare utbildningsstrukturerna se var du valideras in i den nya strukturen.

Mer information om de olika nivåerna hittar du i menyn till vänster.

Vid utbildningsfrågor kontakta - utbildning@svensksimidrott.se