Gå till innehåll
Mellansvenska Simförbundet

Utvecklingskonsulent

Utvecklingskonsulent för Mellansvenska Simförbundet är Victor Lindekrantz, som är anställd av Svenska Simförbundet. Victor bor i Stockholm och har sitt kontor på Svenska Simförbundet, men reser regelbundet ut i distriktet för att göra föreningsbesök.

Läs mer om Föreningsstöd.

I Utvecklingskonsulentens roll ingår bland annat:

  • Vara ett stöd till föreningar i utvecklingsfrågor.
  • Arbeta med regionala utvecklingsprojekt och satsningar för att stärka simidrotten i distriktet.
  • Samordna befintligt stöd för att utveckla simidrotten i distriktet.
  • Att utifrån lokala förutsättningar sprida centrala utvecklingsprojekt och satsningar till distriktens föreningar.
  • Processledning och utbildning.

Victor besöker gärna er förening för att stötta er i er verksamhet eller hjälpa till med det som ni känner att ni står inför just nu.
Det går också bra att höra av sig med frågor, små som stora. Det kan till exempel vara frågor om ekonomiska stöd, kontakter med Simförbundet eller RF-SISU på distrikts- eller riksnivå. Detsamma gäller frågor som rör er simhall, eller kontakt med kommunen.

Det går också bra att bara höra av sig för att prata och diskutera om ni behöver ett bollplank. Ofta sitter flera föreningar med samma utmaningar.
Victor deltar alltid vid MSSF styrelsemöten och är också engagerad i samtliga kommittéer.

Kontaktuppgifter:
victor.lindekrantz@svensksimidrott.se
Telefon: 010-4764757