Gå till innehåll
Mellansvenska Simförbundet

Utvecklingskonsulent

Rollen som utvecklingskonsulent för föreningarna inom Mellansvenska Simförbundet, vilken Svensk Simidrott förfogar över, är för närvarande vakant. Tills vidare har simförbundet utsett Stockholmsdistriktets utvecklingskonsulent Erik Rudberg som kontaktperson för distriktet och dess föreningar. Arbetet i och med Mellansvenska Simförbundets föreningar hanteras i första hand av Erik men kan komma att spridas ut på andra personer inom simförbundets avdelning för föreningsutveckling, beroende på typ av utvecklingsområde.

I Utvecklingskonsulentens roll ingår bland annat:

  • Vara ett stöd till föreningar i utvecklingsfrågor. Det kan bland annat handla om processledning och utbildning.
  • Arbeta med regionala utvecklingsprojekt och satsningar för att stärka simidrotten i distriktet.
  • Samordna befintligt stöd för att utveckla simidrotten i distriktet.
  • Att utifrån lokala förutsättningar sprida centrala utvecklingsprojekt och satsningar till distriktens föreningar.

Det går också bra att höra av sig med frågor, små som stora. Det kan till exempel vara frågor om projektstöd, kontakter med Simförbundet eller RF-SISU distrikt. Detsamma gäller frågor som rör er anläggning, eller kontakt med kommunen.

Det går också bra att bara höra av sig för att prata och diskutera om ni behöver ett bollplank. Ofta sitter flera föreningar med samma utmaningar.

Läs mer om Föreningsstöd.

Erik Rudberg

 

Kontaktperson Mellansvenska Simförbundet
Utvecklingskonsulent, Distrikt Stockholm
Erik Rudberg
erik.rudberg@svensksimidrott.se
010-476 42 43