Gå till innehåll
Svensk Simidrott

STP remiss

Vi hoppas att ni tar er tid att delta i denna remiss. Vi tycker att det är viktigt att ni delar med er av era åsikter kring förslaget på Säsong- och tävlingsplanering för 2025–2028.

Vi ber föreningar att skriva ett gemensamt svar på remissen, utifrån ett föreningsperspektiv.

Ett bra sätt att börja är att läsa genom dokument 1 och 2 som ger en bred översikt och förståelse. Sedan fortsätta med de andra dokumenten. Det är betydelsefullt att ni har en helhetsbild av förslaget.

Vi hoppas på att få in remissvar från olika intressenter och vi uppskattar redan er insats. Ni kan välja att svara på de frågor som berör er, det är inte nödvändigt att svara på alla. Vi kommer inte att ge några svar på inkomna remissvar. Inkomna remissvar kommer att beaktas som helhet per område och komplement till det slutliga förslaget som vi lämnar till Svensk Simidrotts styrelse i februari.

Skicka in era remissvar i nedanstående worldmall till stp@svensksimidrott.se senast den 10 december 2023.

Dokument 1Rekommendationer och riktlinjer från arbetsgruppen forskning/omvärld Pdf, 421 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument 2 - Förslag , Säsong- och tävlingsplanering 2025–2028 - Översikt Pdf, 420.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument 3 - Förslag, Säsong- och tävlingsplanering 2025–2028 - Syfte, mål, grenprogram och kvaltider Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dokument 4Förslag, Kalender detaljerad Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument 5 - Förslag, Handledning distrikt (föreningar) Pdf, 559.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument 6 - Förslag, Parallelltävlingar – ett stöd och medskick till distrikt och föreningar Pdf, 551.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissmall i Wordformat Word, 71 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-11-16

Senast uppdaterad: 2023-11-16

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -