Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Tävlingar i simning för barn

Simidrott och idrott generellt ska bygga på glädje och gemenskap vilket är en av idrottens fyra grundprinciper och värdeord. I tävlingar för barn är de också ledorden för hur verksamheten ska se ut. Tävlingar för barn är enkla, snabba och roliga. De är utformade för att ge fler barn förutsättningar att börja tävla och fortsätta tävla. Regelverket är enklare och kräver färre funktionärer, vilket har för avsikt att ge bättre förutsättningar för fler föreningar att kunna arrangera tävlingar.

Simmare som är 12 år och yngre, ska endast tävla med instegs- eller fortsättningsregelverk. Ett undantag finns för de som är 12 år under 2023 och 2024. Läs om det här: Ändringar i kapitel 2 Pdf, 278.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Inga simmare 12 år och yngre får delta på nationella mästerskap, Swim Open eller Ungdoms Grand Prix. Detta regleras i Kapitel 3 och regel 304 i Svenska Simförbundets tävlingsbestämmelser Tävlingsbestämmelser Pdf, 169.4 kB, öppnas i nytt fönster. samt i Säsongs- och tävlingsplanering 2021-2024 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Det finns två steg inom tävlingsverksamhet för barn i simning, instegs- och fortsättningstävlingar.

Instegstävling innebär att simmaren simmar aktuell distans efter bästa förmåga, inga diskningar sker. Det behövs en starter, en speaker och tidtagare/hjälpredor på startsidan. Funktionärerna behöver ingen förkunskap utan utbildas på plats. Du kan läsa mer om instegstävlingar här.

Fortsättningstävling innebär att simmare kan bli diskade för fem felaktigheter. Dessa är sådana som gör att simmaren kan tillskansa sig en fördel i tid. Det behövs tre utbildade tävlingsfunktionärer, resten kan utbildas på plats. Du kan läsa mer om fortsättningstävlingar här.

Båda tävlingsnivåerna kan arrangeras som egna tävlingar, men instegs- och fortsättningstävlingar kan även vara del av en tävling där grenar med fullt regelverk finns med. För insteg- och fortsättningstävlingar gäller följande:

1. Start- och resultatlistor
Dessa listor sorteras alltid i bokstavsordning, oavsett kön, ålder och tidigare resultat. Listan ska inte innehålla någon information om inbördes placering eller förhållande till andra simmares anmälningstider eller resultat.

2. Seedning
Seedning till heaten kan ske genom tidsordning eller lottning. Om tidsordning valts, kan du välja om heatens ordning i grenen ska lottas så att inte heatet med de snabbaste simmarna alltid simmas sist i grenen.

Fördelning av simmare sker jämnt över heaten, så att ingen simmar ensam eller att de sista heaten är fyllda med simmare och bara det första har färre simmare. Det är även bra att säkerställa så att inte samma simmare simmar i sista heatet i ex gren 1 och sen simmar i första heatet i gren 2. Detta kontrolleras och kan justeras direkt i tävlingssystemet WinGrodan.

3. LiveTiming Länk till annan webbplats.
LiveTiming är plattformen för simtävlingar där start-, heat-och resultatlistor visas och sorteras i bokstavsordning enligt punkt 1 ovan. Här finns också möjlighet att livesända simtävlingen, rekommendationen är dock att instegstävlingar inte ska sändas live.

4. Resultat
Resultat från båda tävlingsstegen kan registreras i Tempus Länk till annan webbplats., vilket är Svensk Simidrotts samlade databas för resultat på individnivå. Arrangerande förening beslutar om registrerade resultat från tidigare instegs- och/eller fortsättningstävling är godkända för anmälan på en tävling med fullt regelverk.