Gå till innehåll
Konstsim

Om

konstsimmare i bassäng

Som att springa 1500 meter, men tillbringa större delen av din prestation upp och ner i vatten – utan möjlighet att andas. Och samtidigt inte få visa ett spår av din trötthet eller smärta från mjölk­syran. Så känns kroppen under ett konstsimprogram, den oslagbara kombinationen av simning, dans och gymnastik.

Konstsim är en rolig och varierad sport där man förutom kondition och styrka även tränar vattenvana, flexibilitet och uthållighet. Att utöva konstsim i en förening skapar stark laganda och ett socialt nätverk. Som tävlingsidrottare får du prova på både individuella insatser och lagprestationer.

Konstsim är en bedömningssport

Vid tävling bedömer upp till 10 domare tävlingen på en skala mellan 0-10. Domarna är uppdelade i två paneler som poängsätter utförandet och artisteriet i programmet. Utöver det finns det 6 tekniska kontrollanter som tittar på svårigheten och synkroniseringen i programmet och gör avdrag på poängen om programmet missar delar som ger svårighetspoäng eller gör rörelser som inte är synkroniserade.

Generellt sett innehåller ett bra musikprogram en kombination av tekniskt skicklighet (exempelvis svårighetgrad och synkronisering) och artistiskt intryck (exempelvis koreografi och musiktolkning). Den totala poängen för ett musik­program beräknas genom att den högsta och lägsta poängen i varje domarpanel räknas bort varefter man räknar ett genomsnitt av res­terande poäng. Poängberäkning­en av figurer fungerar på samma sätt som för musikprogram, men här tittar domarna uteslutande på teknisk skicklighet.

Konstsim är en lagidrott och en individuell idrott

Det finns fem tävlingsfor­mer i konstsim: solo, par, lag, kombinationslag och akrobatiskt lag. Solo innebär att du en­sam genomför ditt musikprogram, medan du i par synkroniserar ditt program med en annan person. I ett lag är man mellan 4-8 personer, vilket förstås ställer extra höga krav på synkronisering och teamwork. Det ger också stora möjligheter att skapa häp­nadsväckande formationer och att kasta en eller flera personer upp i luften. Detsamma gäller tävlingsformen kombina­tion och akrobatiskt lag, men med skillnaderna att man här är upp till tio personer i laget och att programmet enligt regelverket måste innehålla andra obligatoriska delar såsom solo varavt med lag eller flera typer av akrobatiska element.

Så tävlar du

Tekniska och fria program

Som konstsimmare i junior-, senior- eller mastersklassen kan du tävla i både tek­niska och fria musikprogram. I det tekniska programmet ska du utföra ett bestämt antal tekniska som bedöms medan du i fria program utför ett bestämt antal fria element. I båda programtyper är det upp till konstsimmare, tränare och koreografer att använda sin krea­tivitet och skriva ett program som drar nytta av konstsimmarens unika styrkor på ett taktiskt sätt för att öka svårigheten i programmet. Det är ofta bra att koreo­grafin utrycker ett tema eller att konstsimmarna genom musikpro­gram berättar en his­toria eller förmedlar en känsla. Ofta väljer man att förstärka det valda temat genom specialsydda badkläder, håruppsättningar och sminkning.

Barn och ungdomar

För de yngre gäller delvis andra regler. I dessa åldersgrupper ersätts de tekniska programmen av så kall­ade figurer. Figurer är en typ av tekniska element där du ensam utför en serie förut­bestämda positioner, rörelser och övergångar framför en domarpanel utan musik. När du tränar och tävlar i figurer övar du därför mycket på kropps­kontroll, styrka, vighet och konstsimsteknik. Vid tävlingar i figurer används svarta badkläder och vit badmössa för att domarna inte ska känna igen vem som är vem.

Så ser tävlingsdagen ut

Det tillhör konstsimmarens var­dag att gå upp tidigt på morgonen. Dagen brukar börja med att håret sätts upp i en hård knut på huvudet och att smält gelatin penslas i håret för att håret ska ligga på plats under tävlingsdagen.

Under uppvärmningen går konstsimmare och tränare igenom program och figurer. Uppvärmningen är mycket viktig, inte minst för att undvika skador då explosiva rörelser och vighet är en stor del av sporten. Innan konstsim­maren gör sin entré sätts näskläm­man på plats. Själva programmet kan nämligen liknas vid att springa 1500 meter där stora delar av programmet utförs upp och ner i vattnet … Utan möjlighet att andas. Lägg där till att du inte får visa ett spår av trötthet eller smärta från mjölksyran.

 

Publicerad: 2022-07-14

Senast uppdaterad: 2024-01-30

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -