Gå till innehåll
Konstsim

Om

konstsimmare i bassäng

Som att springa 1500 meter, men tillbringa större delen av din prestation upp och ner i vatten – utan möjlighet att andas. Och samtidigt inte få visa ett spår av din trötthet eller smärta från mjölk­syran. Så känns kroppen under ett konstsimprogram, den oslagbara kombinationen av simning, dans och gymnastik.

Konstsim är en rolig och varierad sport där man förutom kondition och styrka även tränar vattenvana, flexibilitet och uthållighet. Att utöva konstsim i en förening skapar stark laganda och ett socialt nätverk. Som tävlingsidrottare får du prova på både individuella insatser och lagprestationer.

Så här tävlar du

I konstsim kan du tävla i: solo, par, lag, kombinationslag och acrobatiska lag. Solo finns som både kvinnlig och manlig gren och utförs av en person. Par finns som gren både mellan två kvinnor och i Mixat par mellan en kvinna och en man. Mixat par infördes som gren av World Aquatics 2015, vilket var första gången män officellt tilläts tävla på internationella mästerskap. Ett lagprogram kan mixas mellan kvinnor och män och där tävlar du med 8-10 konstsimmare. Detta ställer förstås extra höga krav på synkronisering, takter och positioner, men ger också stora möjligheter att skapa häp­nadsväckande formationer och att kasta en eller flera lagmedlemmar flera meter upp i luften. De akrobatiska delarna av sporten framhävs extra tydligt i de akrobatiska lagen, där de tio lagmedlemmarna ska utföra hela 7 acrobatiska moment under programmets gång - vilket kräver stort samspel inom laget!

Tekniska och fria program

Som junior-, senior- och masterskonstsimmare kan du tävla i både tek­niska och fria musikprogram. I det tekniska programmet ska konst­simmaren utföra ett antal utslagsgi­vande tekniska moment i en förutbestämd ordning. För fria program finns det inga liknande krav på innehåll. Istället är det upp till idrottare, tränare och koreografer att använda sin krea­tivitet och skriva ett musikprogram som drar nytta av konstsimmarens unika styrkor. Det är ofta bra att koreo­grafin utrycker ett visst tema eller att konstsimmarna genom sitt musikpro­gram berättar en his­toria eller förmedla en känsla. Ofta väljer idrottarna att förstärka det valda temat genom specialsydda badkläder, håruppsättningar och sminkning.

Barn och ungdomar

För de yngre gäller delvis andra regler. I dessa åldersgrupper ersätts de tekniska programmen av figurtävlingar. Figurer är en typ av tekniska moment där konstsim­maren ensam utför en serie förut­bestämda positioner, rörelser och övergångar framför en domarpanel utan musik. Figursimningar ställer därför stora krav på god kropps­kontroll, styrka och vighet och syf­tar till att utveckla konstsimmarnas tek­niska skicklighet. Vid figursimningar används svart baddräkt och vit badmössa för att de tävlande ska se enhetliga och neutrala ut för domarpanelen.

Så är tävlingsdagen

Det tillhör konstsimmarens var­dag att gå upp tidigt på morgonen, förberedelsetiden inför tävling är lång. Dagen brukar börja med att håret sätts upp i en hård knut på huvudet. Därefter appliceras smält gelatin i håret med en pensel för att håret ska ligga på plats under tävlingarna. Ofta används också en huvudprydnad som matchar täv­lingsbadkläderna.

Vid uppvärmning går utövaren och tränare igenom musikprogram och de tekniska momenten. Uppvärmningen är viktig, inte minst för att undvika skador då explosiva rörelser och flexibilitet är en stor del av tävlandet som bedöms av domarna. Innan konstsim­maren gör sin entré sätts näskläm­man på plats. Själva programmet kan nämligen liknas vid att springa 1500 meter där stora delar av programmet utförs upp och ner i vattnet … Utan möjlighet att andas. Lägg där till att du inte får visa ett spår av trötthet eller smärta från mjölksyran.

Så bedöms insatsen

Vid tävling bedömer 10 domare och 6 tekniska kontrollanter utövarnas prestationer. Domarna sätter poäng på en skala mellan 0-10 och är uppdelade i två paneler som poängsätter olika delar av mu­sikprogrammet; utförande och artistiskt uttryck. De tekniska kontrollanterna sätter inga poäng utan tittar istället på om musikprogrammet genomfördes med den svårighet som angavs och noterar antal synkfel.

Generellt sett innehåller ett bra musikprogram en kombination av tekniskt skicklighet (exempelvis svårighetgrad och synkronisering) och artistiskt intryck (exempelvis koreografi och musiktolkning). Den totala poängen för ett musik­program beräknas genom att den högsta och lägsta poängen i varje domarpanel räknas bort varefter man räknar ett genomsnitt av res­terande poäng. Poängberäkning­en av figurer fungerar på samma sätt som för musikprogram, men här tittar domarna uteslutande på teknisk skicklighet.

Publicerad: 2022-07-14

Senast uppdaterad: 2023-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -