Gå till innehåll
Simhopp

Poängsättning

Hopparen får poäng av varje domare utifrån en skala på 0 - 10 poäng, där även halva poäng ingår. De högsta och lägsta siffrorna stryks. Övriga tre domares siffror adderas ihop och multipliceras med hoppets svårighetsgrad. Summan ger hoppets totala poäng som sedan läggs ihop med de övriga hoppens sammanlagda poäng.

Vid syncroniserad hoppning tävlar hopparna två och två och utför samma hopp samtidigt från samma höjd. Sitter man som publik parallellt med hopparna ska det se ut som om bara en hoppare är i luften istället för två. Med anledning av att det är två hoppare som hoppar syncront behövs det fler domare.

Fyra domare bedömer den hoppares hopp som är närmst dem. Övriga tre domare bedömer själva syncron. Det innebär att även om hopparna gör felaktigheter i sina hopp kan syncro-poängen bli höga om hopparna ligger i fas med varandra. En hoppare kan också få höga poäng på sitt hopp, även om hens partner missar sitt hopp. Bäst poäng får dock paret om båda hopparnas hopp är lyckade och de är väl i syncron.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -