Gå till innehåll
Simhopp

Nominering till simhoppsutskott

Simhopp

Nu är det dags att nominera personer till simhoppets utskott. Vi söker dig som vill vara med och utveckla svensk simhoppning inom framför allt områden som utbildning, tränings- och tävlingsverksamhet samt rekrytering.

Du utses på två år och jobbar nära verksamhetsutvecklaren. Möten sker c:a en gång per månad.

Nominering skickas till Sportchef Ulrika Sandmark ulrika.sandmark@svensksimdirott.se senast 28 februari. OBS den som nomineras ska vara tillfrågad innan nominering.

Sportchefen ansvarar för att förslag om vilka som ska ingå i utskottet tas fram och styrelsen fattar beslut om utnämningar. Utskottet ska bestå av 3–5 personer.

Samtliga personer som har ideella uppdrag i Svensk Simidrotts centrala organisation ska

  • ha god kännedom och arbeta utifrån den strategiska planen samt aktiv följa våra grundläggande värderingar
  • följa våra stadgar och alltid se till Svensk Simidrotts bästa

Sammansättningen av alla grupper ska sträva efter att ha en så god balans som möjligt avseende ålder, kön och fördelning över Sverige. Alla som ingår i en grupp ska ha den kompetens som krävs för uppdraget.

Publicerad: 2023-01-31

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Författare: Susanne Meckbach

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -