Gå till innehåll
Konstsim

Kvaltävlingar

Föreningar kan arrangera kvalificerande inbjudningstävlingar till nationella mästerskap.

För att räknas som en kvalificerande inbjudningstävling ska:

  • Inbjudningstävlingen informeras till KU och godkännas som kvaltillfälle. Tävlingen ska vara publicerad i Tävlingskalendern senast 3 månader innan tävlingsdatumet.
  • Tävlingen vara öppen för samtliga licensierade konstsimmare i Sverige för den/de ålderskategorier tävlingen omfattar.
    • Eventuellt undantag ska specificeras i ansökan till KU och i itävlingsnbjudan.
  • Inbjudan till tävlingen skickas ut till samtliga svenska klubbar senast 2 månader innan tävlingsdatumet.
  • Tävlingsresultat skickas till sandra.allerrud@svensksimidrott.se efter tävlingens genomförande.

Notering

KU önskar att arrangerande förening tar hänsyn till att tävlande från övriga distrikt måste ha möjlighet till rimlig tävlingstid i förhållande till transport till och från tävlingen.

Om möjligt bör en tävling läggas på en tidspunkt som minskar kostnader för boende och risken att deltagande personer måste ta ledigt från skola eller jobb.

Publicerad: 2023-04-27

Senast uppdaterad: 2023-04-28

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -