Gå till innehåll
Konstsim

Dispensansökan

Konstsimmare som inte uppfyller kvalgränser till nationella mästerskap kan ansöka om dispens. Detta görs till KU via mejl efter den sista kvalificerande inbjudningstävlingen genomförts. KU beslutar om ansökan godkänts eller avslagits och meddelar klubben detta så tidigt som möjligt efter inkommen ansökan.

Dispensansökan ska innehålla:

  • Vilka/vilket mästerskap som avses.
  • Vem/vilka dpsiensansökan gäller.
  • Skäl KU ska ta hänsyn till vid bedömning av ansökan.

Publicerad: 2023-04-28

Senast uppdaterad: 2023-04-28

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -