Gå till innehåll
Konstsim

Kvalificering nationella mästerskap

Kvalificerande inbjudningstävlingar

Samtliga klubbar/distrikt kan bjuda in till kvalificerande tävlingar till nationella mästerskap. Det finns dock vissa krav på en sådan tävling.

 • Tävlingen ska informeras till KU och godkännas som kval, och därmed läggas ut i den nationella konstsimskalendern, så tidigt som möjligt, men dock senast 3 månader innan tävlingsdatumet.
 • Tävlingen måste vara öppen för samtliga svenska simmare för respektive ålderskategori som tävlingen omfattar. Undantag från detta ska specificeras i ansökan till KU och i inbjudan till klubbarna.
 • Inbjudan till tävlingen ska skickas ut till samtliga svenska klubbar senast 2 månader innan tävlingsdatumet.
 • Resultatet från tävlingen ska skickas in till SSF-kansliet snarast efter tävlingens genomförande.

OBS - KU rekommenderar även att arrangerande klubb tar hänsyn till att tävlande från övriga distrikt måste ha möjlighet till rimlig tävlingstid i förhållande till transport till/från tävlingen. Om möjligt bör en tävling läggas på en tidspunkt som minskar kostnader för boende och minskar risk att simmare/medföljande måste ta ledigt från skola/jobb.

Kvalificeringsregler för mästerskap tävlingsåret 2021/2022

För att kvalificera sig till nationella mästerskap gäller att nedan kvalgränser ska uppfyllas under kvalperioden 2021/2022: (kvalperiod startar efter motsvarande mästerskap året innan). Kvalificerande tävlingar till USM/JSM/SM är RM och de utannonserade inbjudningstävlingar som finns.Till JSM/SM är även USM kvalificerande tävling.


USM 2022

 • C-simmare (12 och yngre, samt äldre simmare som ej tävlar i annan åldersklass) kan tävla i enbart Figurer 100% eller kombinerat Figur 100% + Fritt program 100% = 200%. C-simmare får ej simma i en högre åldersklass (gäller alla simgrenar). C-klassen kommer from USM-2022 ej få medaljer eller offentlig resultatlista. Resultat för C-klassens simmare kommer skickas till respektive klubb i efterhand. På USM 2022 finns ett övergångs-undantag för simmare födda 2010, och som deltog i USM 2021.
 • B-simmare (13-15 år) tävlar i kombinerad tävling med Figur 100% + Fritt program 100% = 200% (en medalj i respektive gren och åldersklass). B-simmare får även ställa upp i juniorklass, men inte två olika åldersklasser i samma gren.
 • Juniorer (13-19 år) = separata tävlingar i Tekniskt 100% (en medalj i respektive gren) och Fritt 100% (en medalj i respektive gren)
 • Fri Kombination = fortsatt blandad ålderskategori med B och Junior (ej C-simmare). Tid enligt Juniorbestämmelser. Fritt 100% (en medalj)
 • Figursimning är ingen egen tävling (ingen medalj).
 • En simmare kan ej ställa upp i samma gren i olika åldersklasser

Kvalgränser USM 2022
 C - Inga kvalgränser
 B - Figurpoäng = solo/par 52 och lag 50
 Junior - musikpoäng = solo/par 57 och lag 55
 Kombi - musikpoäng = 52 (sänkt från 55, 7/1-2020)


JSM/SM/Masters 2022

 • Juniorer (13-19 år) = separata tävlingar i Tekniskt 100% (en medalj i respektive gren) och Fritt 100% (en medalj i respektive gren)
 • SM (15 år och äldre) = separata tävlingar i Tekniskt 100% (en medalj i respektive gren) och Fritt 100% (en medalj i respektive gren)
 • Masters (20 år och äldre) blir en egen tävlingsgren (utan SM-status) med separata tävlingar i Tekniskt 100% (en medalj i respektive gren) och Fritt 100% (en medalj i respektive gren). OBS! Ställer man upp i Masters kan man inte ställa upp i samma gren som Senior-simmare.
 • JSM + SM (åldersgräns enligt ovan) = Fritt program simmas tillsammans. Juniorer kan då tävla i JSM+SM samtidigt med enbart en simning. Finns minst en senior med i par/lag kan de enbart tävla i SM-tävlingen.
 • JSM + SM (mixad ålderkategori) = Fri kombination simmas tillsammans. De som enbart har juniorer (13-19 år) simmar i både JSM och SM med enbart en simning. De som har minst en senior (över 19 år) med i laget simmar enbart i SM.

Kvalgränser JSM och SM 2022
 Junior - musikpoäng = solo/par 57 och lag 55
 Senior - musikpoäng = solo/par 57 och lag 55
 Kombi - musikpoäng = 55

Ingen kvalgräns för Masters


RM/Isbjörnen 2022

 • Figurtävling för C- och B-simmare (medaljer enbart i B-klassen. Resultatlista skickas till respektive klubb för C-klassen). C-klassen tävlar med 4 figurer och B-klassen tävlar med 6 figurer.
 • En C-simmare som blir B-simmare nästkommande år får tävla i antingen C- eller B-klassen.
 • Tekniskt program för juniorer, seniorer och masters (egna medaljer i respektive gren och ålderskategori)
 • En B-simmare får även tävla i junior- och seniorklass.
 • Ställer man upp i Masters kan man inte ställa upp i samma gren som Senior-simmare.
 • Isbjörnen (tävling för bästa tekniska klubb) = De 3 högsta poängen i B-figurer + poängen från den (en) högst placerade simmaren i respektive musiktävlingsgren från respektive klubb.

Ingen kvalgräns för deltagande i RM

Ovan kvalgränser skall ha genomförts på minst en kvalificerande inbjudningstävling under kvalåret. Gällande lag och kombi finns inget krav på att det måste vara samma lagmedlemmar på kval och USM.

Om en eller flera simmare inte uppfyller kvalgränsen kan ansökan om dispens skickas till KU. Ansökan ska specificera vilken tävling som avses, vem/vilka som ansökan gäller för samt vilket skäl KU ska ta hänsyn till vid bedömning av ansökan. Ansökan om dispens ska för USM 2022 skickas in till KU senast 22/4. Beslut om dispens meddelas av KU efter att sista kvaltillfället har passerats.

Vid eventuella frågor rörande ovan information, kontakta thomas.rohss@svensksimidrott.se

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2022-10-24

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -