Gå till innehåll
Konstsim

Skriva Coach Card

Vill du ha hjälp och stöd i hur du ska skriva coach card? Då kan du få hjälp av en informativ inspelning gjord av landslagstränaren Daniella Röhss.

För stöd i hur man skriver ett coach card finns en inspelning framtagen av Daniella Röhss, landslagstränare. Inspelningen är ca 1h och 45min lång och beskriver i detalj hur ett coach card är uppbyggt samt vad man som tränare ska tänka på när man bygger ett program utifrån ett svårighetsperspektiv.

Filmen är framtagen i utbildningssyfte för att utveckla kunskapen hos svenska tränare kring de nya reglerna och mer specifikt coach cards. Andra inom konstsims-Sverige som har behov av dessa kunskaper kan också få tillgång till denna inspelning. På grund av rättigheter till material som använts i inspelningen får filmen inte spridas. Det innebär att du som får tillgång till länken inte ska dela den till en tredje part eller på något annat sätt sprida den.

Om du vill ta del av denna inspelning mejlar du utbildning@svensksimidrott.se och anger vilken förening du tillhör och i vilket syfte du vill ha tillgången till filmen.

Publicerad: 2023-05-05

Senast uppdaterad: 2023-05-09

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -