Gå till innehåll
Konstsim

Tävlingsuttagning

Nedan specificeras hur uttagningar till internationella tävlingar och mästerskap går till i lag såväl som i individuella program. Observera att internationella tävlingar och internationella mästerskap skiljer sig vad gäller uttagning. Var uppmärksam på detta i nedan text.

Tävlingsuttagning i lag

För att tas ut till ett tävlande lag behöver konstsimmaren ansökt om att vara med i landslaget för den aktuella säsongen samt fått en plats som ordinarie simmare. Uttagning av tävlanden (8 st) och reserv (1 st) till lag baseras sedan på prestationer som uppvisats på landslagsläger under säsongen. Detta innefattar närvaro, kämparglöd och motivation. Därutöver krävs det att simmaren uppvisar ett bra utförande av programet samt bidrar till kamratskap och lagkänsla inom laget.

Laguttagning görs av Landslagstränare vid internationella tävlingar och mästerskap.

Tävlingsuttagning i individuella program

Mästerskap

Uttagningsprocessen till internationella mästerskap meddelas Sveriges konstsimsklubbar i god tid inför tävlingssäsongen. Uttagning görs av KU. Se nedan för information rörande 2024 års mästerskap.

VM 2024:

Nedan kvalgränser ska uppnås på en internationell tävling hösten 2023 för kvalificering till VM.

 • Women Free Solo - 140 (uttagning redan gjord, ingen kvalificering möjlig)
  Women Technical solo - 170
 • Men Free Solo - 145
  Men Technical Solo - 160
 • Women Free Duet - 150
  Women Technical Duet - 190
 • Mixed Free Duet - 170
  Mixed Technical Duet - 135

Kvalpoäng är framtagna efter 2023 års VM i Fukuoka, Japan, där antal tävlanden och poäng jämförts med krav på placering som önskas uppnås från Sverige för ett VM deltagande. Tekniska program har genomgående högre kvalgränser än fria program och kvalgränser skiftar mellan grenar, detta med anledning av WAQ 2022–2025 regler där beräkningssystemet skiljer sig mellan disciplinerna.

Tävling (via landslaget)

I samband med att landslaget deltar på internationella tävlingar i syfte att tävla i lag tas även individuella program ut. Antalet program som tas ut i respektive kategori beror på nivån programmen håller samt på maxantal som får anmälas.

Uttagning av individuella program sker utifrån resultat på utvalda inbjudningstävlingar samt utifrån närvaro och uppvisad motivation på landslagsläger. Uttagning görs av landslagstränare i samråd med KU.

Tävling (via klubb)

Klubbar kan på eget initiativ åka på internationella tävlingar med individuella program och ansöka om att få representera Sverige i programmen. I dessa fall står klubben själva för alla kostnader, bokningar och anmälningar till tävlingen. Observera att detta inte gäller vid internationella mästerskap.

Ansökan görs genom mejl till KU där träningsplanering och video på musikprogrammet bifogas. Ansökan ska göras i god tid innan tävlingsanmälan. Uttagning sker av KU genom en samlad bedömning över den/de aktivas resultat och internationella standard på musikprogrammet.

OS-information

Nedan följer kvotplatsreglerna till OS för konstsim.

Qualification System World Aquatics Artistic Swimming Paris 2024 Pdf, 717 kB.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2023-09-05

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -