Gå till innehåll
Konstsim

Tävlingsuttagning

Nedan specificeras hur uttagningar till internationella tävlingar och mästerskap går till i lag såväl som i individuella program. Observera att internationella tävlingar och internationella mästerskap skiljer sig vad gäller uttagning. Var uppmärksam på detta i nedan text.

Tävlingsuttagning i lag

För att tas ut till ett tävlande lag behöver konstsimmaren ansökt om att vara med i landslaget för den aktuella säsongen samt fått en plats som ordinarie simmare. Uttagning av tävlanden (8 st) och reserv (1 st) till lag baseras sedan på prestationer som uppvisats på landslagsläger under säsongen. Detta innefattar närvaro, kämparglöd och motivation. Därutöver krävs det att simmaren uppvisar ett bra utförande av programet samt bidrar till kamratskap och lagkänsla inom laget.

Laguttagning görs av Landslagstränare vid internationella tävlingar och mästerskap.

Tävlingsuttagning i individuella program

Mästerskapsuttagning

Uttagningsprocessen till internationella mästerskap meddelas Sveriges konstsimsklubbar i god tid inför tävlingssäsongen. Uttagning görs av KU. Se nedan för information rörande 2023 års mästerskap.

Kriterier för deltagande i kvalificering 2023:

 • Uttagen simmare i Sveriges landslag eller seniorsimmare som skickat in landslagstester för 2022/2023.
 • Deltagande på nedan mästerskapskval/inbjudningstävlingar.
 • (ev. ytterligare kvaltillfälle på internationell tävling)

Mästerskapskval för individuella program 2023:

 • Järfälla Synchro Open, 10-11 mars
 • Örebro Synchro Cup, 18 mars

Kvalgränser och mästerskap för 2023:

 • Seniorer:
  Fritt solo/par/mixat par: 73
  Tekniskt solo/par/mixat par: 73
 • Juniorer:
  Fritt solo/par/mixat par: 70
  Tekniskt solo/par/mixat par: 70

Kvalgränserna gäller enligt det gamla bedömningssystemet.

Kvalgränserna är satta utifrån principen att Sverige ska placera sig något bättre än vid föregående mästerskap. Viss hänsyn kan tas till utvecklingspotential hos simmare samt möjlighet för en simmare att delta i flera grenar om kvalgräns uppnås för en gren. I år förbehåller vi oss även möjlighet att göra strategiska bedömningar utifrån det nya bedömningssystemet. Likt tidigare gäller att de europeiska mästerskapen prioriteras framför världsmästerskapen i budgeten.

Tävlingsuttagning (via landslaget)

I samband med att landslaget deltar på internationella tävlingar i syfte att tävla i lag tas även individuella program ut. Antalet program som tas ut i respektive kategori beror på nivån programmen håller samt på maxantal som får anmälas.

Uttagning av individuella program sker utifrån resultat på utvalda inbjudningstävlingar samt utifrån närvaro och uppvisad motivation på landslagsläger. Uttagning görs av landslagstränare i samråd med KU.

Tävlingsuttagning (via klubb)

Klubbar kan på eget initiativ åka på internationella tävlingar med individuella program och ansöka om att få representera Sverige i programmen. I dessa fall står klubben själva för alla kostnader, bokningar och anmälningar till tävlingen. Observera att detta inte gäller vid internationella mästerskap.

Ansökan görs genom mejl till KU där träningsplanering och video på musikprogrammet bifogas. Ansökan ska göras i god tid innan tävlingsanmälan. Uttagning sker av KU genom en samlad bedömning över den/de aktivas resultat och internationella standard på musikprogrammet.

OS-information

Nedan följer kvotplatsreglerna till OS för konstsim.

Qualification System World Aquatics Artistic Swimming Paris 2024 Pdf, 717 kB.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2023-02-09

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -