Gå till innehåll
Konstsim

Uttagningskriterier

Alla konstsimmare anslutna till en förening i Svensk Simidrott kan ansöka till landslaget. Dock är kraven höga, både gällande utvecklingsstadium och uppvisat tävlingsresultat men även gällande styrka, flexibilitet och tekniska färdigheter.

Uppnått utvecklingsstadium och/eller poäng enligt nedan är inget krav eller garanti för att bli uttagen, utan ska ses som en riktlinje för klubbtränare vid landslagsansökan.

För att klara av träningen på landslagsläger krävs både en mental mogenhet och god träningsdisciplin men även en vana för hård träning. Därav är det fördelaktigt att konstsimmaren arbetar med de Inriktningar specificerade i svensk konstsimnings utveckligstrappa samt tränar enligt sitt utvecklingsstadium vad gäller träningstimmar/vecka och övriga färdigheter.

Utvecklingslag

Sökande till utvecklingslag bör befinna sig på Utvecklingsstadium 5, men med progression mot Utvecklingsstadium 6 på längre sikt enilgt den text som specificeras nedan - under "Juniorlandslaget"

Juniorlandslaget

För att söka till juniorlandslaget ska konstsimmaren vara mellan 15–19 år (kvinnor) eller 15-20 år (män) vid nästa års tävlingssäsong. Detta enligt det World Aquatics regelverk.

Man bör uppnått Utvecklingsstadium 6 - och således en träningsmängd på 6–8 träningspass/vecka och 16–19 timmars träning. Detta för att fortsätta hålla en god internationell konstsimsnivå genom åren som junior och upp mot seniorålder.

Det förväntas att man uppvisar en progression i musikprogram på nationella tävlingar och följer en god utvecklingskurva. Nedan specificeras riktlinjer för de poäng som bör uppnås utifrån vilka discipliner man ställer upp i. Poäng för lag anges inte då detta, i vissa fall, inte ger en korrekt indikation på den individuella konstsimsnivån.

Fria program indikeras med (F) och tekniska program indikeras med (T).

16 år (år 1)

17 år (år 2)

18 år (år 3)

19 år (år 4)

Par: 66 (F), 64 (T)
Solo: 67 (F), 65 (T)

Par: 68 (F), 66 (T)
Solo: 69 (F), 67 (T)

Par: 70 (F), 68 (T)
Solo: 71 (F), 69 (T)

Par: 72 (F), 70 (T)
Solo: 73 (F), 71 (T)

Seniorlandslaget

För att söka till seniorlandslaget ska konstsimmaren vara 15 år eller äldre vid nästa års tävlingssäsong. Detta enligt det World Aquatics regelverk.

Man bör uppnått Utvecklingsstadium 6 - och således en träningsmängd på 6–8 träningspass/vecka och 16–19 timmars träning. Dock bör man sträva mot att nå Utvecklingsstadium 7 under sina år som senior för att uppnå sin fulla potential som konstsimmare på elitnivå.

En högre träningsdos, enligt Utvecklingsstadium 7, är något som uppmuntras men behöver inte ses som riktlinje för att ansöka till landslaget.

Det förväntas att man uppvisar en progression i musikprogram på nationella tävlingar och följer en god utvecklingskurva i sina år som senior. Från 20/21 års ålder, när konstsimmaren inte längre kan tävla på juniornivå, förväntas det att man som senior håller en god internationell standard på de program man tävlar i. Gärna i linje med svensk konstsimnings uttagningskriterier till internationella mästerskap.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2023-05-05

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -