Gå till innehåll
Konstsim

Uttagningskriterier

Alla konstsimmare anslutna till en förening inom Svenska Simförbundet kan ansöka till landslaget. Dock är kraven höga, både gällande utvecklingsstadium och uppvisat tävlingsresultat men även gällande styrka, flexibilitet och tekniska färdigheter.

Uppnått utvecklingsstadium och/eller poäng enligt nedan är inget krav eller garanti för att bli uttagen, utan ska ses som en riktlinje för klubbtränare vid landslagsansökan.

För att klara av träningen på landslagsläger krävs både en mental mogenhet och god träningsdisciplin men även en vana för hård träning. Därav är det fördelaktigt att simmaren arbetar med de Inriktningar specificerade i svensk konstsimnings utveckligstrappa samt tränar enligt sitt utvecklingsstadium.

Ungdomslandslaget

Det förväntas att man uppvisar en progression i 13–15 figurer på nationella tävlingar och följer en god utvecklingskurva i sina år som 13–15 simmare. Nedan specificeras riktlinjer för de poäng som bör uppnås utifrån vilka discipliner man ställer upp i. Inga poäng för lag anges då detta, i vissa fall, inte ger en korrekt indikation på den individuella konstsimsnivån.

13 år (år 1)

14 år (år 2)

15 år (år 3)

Figurer: 58
Par: 60
Solo: 62

Figurer: 61
Par: 63
Solo: 64

Figurer: 64
Par: 66
Solo: 66

Juniorlandslaget

För att söka till juniorlandslaget ska konstsimmaren vara mellan 15–19 år vid nästa års tävlingssäsong. Det är således möjligt att söka till juniorlandslaget som sista års 13–15 simmare, enligt det internationella regelverket.

Man bör uppnått utvecklingsstadium 6 enligt svensk konstsimnings utvecklingstrappa. Detta för att fortsatt hålla en god internationell konstsimsnivå, vilket gynnar konstsimmaren inför uttagning i landslaget kommande säsonger.

Utifrån utvecklingstrappan förväntas således en träningsmängd på 6–8 träningspass per vecka och 16–19 timmar. Detta enligt utvecklingsstadium 6.

Det förväntas att man uppvisar en progression i fria och tekniska program på nationella tävlingar och följer en god utvecklingskurva i sina år som junior. Nedan specificeras riktlinjer för de poäng som bör uppnås utifrån vilka discipliner man ställer upp i. Inga poäng för lag anges då detta, i vissa fall, inte ger en korrekt indikation på den individuella konstsimsnivån.

Fria program indikeras med (f) och tekniska program indikeras med (t).

16 år (år 1)

17 år (år 2)

18 år (år 3)

19 år (år 4)

Par: 66 (f), 64 (t)
Solo: 67 (f), 65 (t)

Par: 68 (f), 66 (t)
Solo: 69 (f), 67 (t)

Par: 70 (f), 68 (t)
Solo: 71 (f), 69 (t)

Par: 72 (f), 70 (t)
Solo: 73 (f), 71 (t)


Seniorlandslaget

För att söka till seniorlandslaget ska konstsimmaren vara 15 år eller äldre vid nästa års tävlingssäsong.

Man bör uppnått utvecklingsstadium 6 enligt svensk konstsimnings utvecklingstrappa och ha som målsättning att uppnå utvecklingsstadium 7. Detta för att fortsatt hålla en god internationell konstsimsnivå, vilket gynnar konstsimmaren inför uttagning i landslaget kommande säsonger.

Utifrån utvecklingstrappan förväntas således en träningsmängd på 6–8 träningspass per vecka och 16–19 timmar. Detta enligt utvecklingsstadium 6. En högre träningsdos, enligt utvecklingsstadium 7, är något som uppmuntras men behöver inte ses som riktlinje för att ansöka till landslaget.

Det förväntas att man uppvisar en progression i fria och tekniska program på nationella tävlingar och följer en god utvecklingskurva i sina år som senior. Från 20 års ålder, när konstsimmaren inte längre kan tävla på juniornivå, förväntas det att man som senior håller en god internationell standard på de program man tävlar i. Gärna i linje med svensk konstsimnings uttagningskriterier till internationella mästerskap.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -