Gå till innehåll
Konstsim

Ansökan och uttagning

Här presenteras den landslagsuttagning som görs inför respektive säsong samt riktlinjer för att bli uttagen och landslagstester som ska genomföras.

Landslagsuttagning inför respektive säsong sker utifrån tester som genomförs i klubben. Ansökan skickas in till landslagstränare senast 30 juni det aktuella året. Nedan specificeras de delar landslagansökan ska innehålla.

Frågor om landslagsverksamheten riktas till landslagsansvarig och frågor om uttagningsprocessen och hur läger går till och upplevs som aktiv riktas till landslagstränare. Landslagstränare kontaktar därefter aktiva i landslaget för att svara på frågorna.

Simmare som inte når landslagsnivå men visar på god utvecklingspotential har möjlighet att bli uttagna som Utmanare.

Landslagsansökan ska innehålla följande:

  • Namn och födelseår på sökande samt specifikation av nuvarande musikprogram som simmas och total närvaro för vårterminen. Se Ansökningsmall på länken nedan.
  • Landslagstester för Land och Vatten. Se Landslagstester.
  • Träningstider och Antal träningstimmar kommande tävlingsår för den sökande. Se Ansökningsmall på länken nedan.
  • Mejladresser för kommunikation vid uttagningsbesked (gäller enbart ej tidigare landslagsmedlemmar). Se Ansökningsmall på länken nedan.

Material inför genomförandet av tester samt ansökningsmall hittas via denna länk: Material till klubbar vid landslagsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landslagsansökan skickas till: konstsimslandslaget@gmail.com

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -