Gå till innehåll
Konstsim

Aktiviteter

Inför varje säsong planeras 8–10 läger och 2–3 internationella tävlingar. Datum och plats bestäms i samband med att den nationella tävlingskalendern publiceras. Antal läger och tävlingar baseras på den aktuella satsning som finns för landslaget.

Landslagets aktiviteter är beroende av antalet landslagsuttagna, vilken nivå lag och individuella program uppnår samt vilken budget konstsimssektionen får tilldelade av Svenska Simförbundet.

Landslagsläger

Landslagsläger anordnas oftast för samtliga landslag och utmanare parallellt i samarbete med de klubbar som har simmare i landslaget. Under dessa läger hjälper den inbjudande klubben till att ordna boende, skjuts och mat. Standardlösningen är att tillresande bor hemma hos simmarna i den arrangerande klubben eller i en skollokal. Föräldrar till simmare i den arrangerande klubben hjälper till att ordna mat och skjuts. När man accepterar sin plats i landslaget ingår även att ställa upp med boende och/eller skjuts i samband med läger.

En kostnad på 400 kr per läger tas ut, detta för att täcka omkostnader för tränare samt boende och träningslokaler. Beroende på hur boendet sker kommer denna kostnad antingen att faktureras av Svenska Simförbundet vid terminsslut eller betalas till den familj man bor hos. Resor samt lunch och middag bekostas själv.

För läger i samband med breddläger tas en kostnad ut motsvarande deltagaravgiften på breddlägret.

Landslagsträningar

Landslagsträningar är en dagsaktivitet som kan anordnas under samma helg som en inbjudningstävling eller som en separat träningsdag. Sammanfaller träningsdagen med en inbjudningstävling hjälper den inbjudande klubben/klubbarna till att ordna boende, skjuts och mat. Sker träningsdagen separat från en inbjudningstävling ordnas transport och mat av respektive simmare.

En kostnad på 150 kr per träningsdag tas ut, detta för att täcka omkostnader för tränare samt boende och träningslokaler.

Landslagsmöten

Landslagsmöten anordnas för respektive landslag via digital plattform under året för att hålla igång verksamheten när landslagsläger inte arrangeras. Under landslagsmöten gås takter, ändringar och/eller drillning från laget igenom. Detta för att säkerställa att landslagen är väl förberedda inför gemensamma läger.

Ingen avgift tas ut för landslagsmöten.

Tävlingar

Landslagen simmas på de nationella mästerskapen (USM samt JSM/SM), om det bedöms passa träningsupplägget. Landslagen kan även tillfråga arrangerande klubb vid inbjudningstävling om möjlighet att simma lagen utom tävlan för domarbedömning inför internationell tävling.

Internationella tävlingar och mästerskap planeras utifrån uttagna simmare i landslagen för respektive säsong. Deltagande på internationella tävlingar för senior och ungdom eftersträvas vartannat år och internationella tävlingar för junior eftersträvas vartannat år. Satsning mot internationella tävlingar i olika åldersklasser beror dock till stor del på de simmare som är uttagna till landslagen och ses över respektive år.

För tävlingar tas en avgift om 1 500 kr ut. Ingen avgift tas ut vid uttagning till mästerskap.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -