Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Stig Ohlssons ledarskapsstipendium

Stig Ohlssons ledarskapsstipendium har instiftats av Stockholmspolisens IF och Svensk Simidrott och ska utdelas årligen.


Stipendiesumma 20 000 kr

Stipendiet ska utdelas till en person som genom sitt ledarskap utmärkt sig på ett positivt sätt i Stig Ohlssons anda och som har betytt mycket för den organisation där vederbörande är verksam, läs mer här

Nominering till stipendiet kan göras av medlem i förening tillhörig Svenska Simförbundet samt av personer verksamma i distrikten. Även personer verksamma i Simförbundets centrala organisation och anställda i Simförbundet äger rätt att nominera. Nominering ska innehålla en motivering till varför den nominerade bör tilldelas stipendiet.

Ansökan sänds senast söndag 9:e oktober, 2022, till info@svensksimidrott.se eller via brev till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm.

Tidigare meddelad tidpunkt för utdelning av stipendiet är ändrad. Stipendiet kommer att delas ut under december 2022.

Den som erhåller stipendiet ska återrapportera hur stipendiet har använts genom att presentera erhållna erfarenheter, kunskap och intressanta intryck för tränare/ledare inom den egna idrotten, senast 6 månader efter genomförd utbildning/aktivitet. När och var detta ska göras bestäms i samråd med respektive sportchef/utvecklingsansvarig.

Jury

En representant från Simförbundet och en representant från Stockholmspolisens IF Simförening samt en av dessa gemensamt utsedd tredje person.

Stig Ohlssons minnesfond

Bidrag till Stig Ohlssons minnesfond sätts in på Bankgiro 168-8431 eller Plusgiro
5 24 94-2, v v märk inbetalningen med "Stig Ohlssons minnesfond"

Pristagare

2019 Berne Andersson

2018 Hedvig Ekblom

2017 Mikael Björklund

2016 Mathz Lindberg

2015 Stefan Lönngren

2014 Lena Andersson Stenquist

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-11-08

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -