Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Starta förening

Hur bildar man en simidrottsförening?


Vill ni bilda en "Medlemsförening" för att bedriva verksamhet inom något av följande områden:

- tävlingsverksamhet- träningsverksamhet
- varaktig utbildningsverksamhet eller kursverksamhet

Eller vill ni bilda "Annan Medlemsförening" vars hela verksamhet är av tillfällig eller säsongsmässig karaktär, t.ex. sommarsimskola och vill bli medlem i Svenska Simförbundet.

Handlingar som behövs för att ansöka om medlemskap i Svenska Simförbundet (SSF) och Sveriges Riksidrottsförbund (RF):

1. Protokoll från bildandemöte med beslut om
- föreningens namn
- val av styrelse (minst två personer; ordförande och t ex kassör/sekreterare)
- stadgar baserade på RFs stadgemall för idrottsföreningar, pdf-fil Länk till annan webbplats.

2. Ifylld ansökningsblankett Länk till annan webbplats.

3. Stadgar för föreningen

4. Organisationsnummer från Skatteverket inför registreringen av medlemskapet (som görs efter att ansökan handlagts/godkänts av
Föreningens simdistriktsförbund, Svenska Simförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund). Ansökan om organisationsnummer görs på www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Handlingarna sänds med fördel som digitala filer till josefin.lillhage@svensksimidrott.se eller via brev till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm.

För att föreningensnamnet ska kunna godkännas ska det tydligt framgå att det är en ideell förening t ex simklubb (SK), simsällskap (SS), idrottsförening (IF). Föreningens geografiska tillhörighet (kommun, ort) rekommenderas också vara en del av föreningens namn.
Föreningens namn får inte kunna förväxlas med annan redan registrerad förening.
Inför bildandemötet, vänd er till Josefin Lillhage, SSF:s kansli för råd och kontroll av föreslagna föreningsnamn så att Riksidrottsförbundet inför slutlig registrering kan godkänna ansökan om medlemskap.

Simförbundet sänder handlingarna till föreningens simdistriktsförbund som inkommer med ett yttrande minst 10 dagar innan SSF-styrelsens möte där beslut tas om medlemskapet ska tillstyrkas eller avstyrkas. Då SSF-styrelsens protokoll är justerat och föreningen meddelat organisationsnumret som tilldelats av Skatteverket, kontaktar SSF Riksidrottsförbundet för slutlig registrering.

Simförbundet underrättar via e-post föreningen om medlemskapet och lämnar information om verksamhet, administration, bidrag mm. Bifogade faktura gällande medlemskapet i SSF ska betalas för att föreningen ska ha uppfyllt medlemsskyldigheten under det första året.

Medlems- och licensavgifter, se här Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta Josefin Lillhage, SSF:s kansli