Gå till innehåll
Distrikt Stockholm
Bengt Svensson

RF-SISU Stockholm

RF-SISU Stockholm är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Stockholm. Vi samverkar med Stockholms Simförbund och Svensk Simidrotts utvecklingskonsulent i Stockholm. Tillsammans ger vi simföreningar i distriktet stöd i utbildningsfrågor och när det gäller utveckling av förening och verksamhet.

RF-SISU Stockholm jobbar bland annat med folkbildning som metod. Det är ett bra komplement till andra utbildningsinsatser för att förankra och sprida kunskap hos medlemmar i föreningen. Det kan handla om allt från värdegrundsfrågor till att "ta tempen" på träningsgruppen eller att ta fram en policy för exempelvis Trygga idrottsmiljöer.

Samverkan börjar med att vi träffas och tittar på vilka behov er förening har. Vi kommer överens om insatser i en utbildningsplan, som sedan genomförs under terminen eller året. Genom statsbidraget vi får för att bedriva folkbildning i samverkan med er, kan vi finansiera vissa kostnader som uppkommer i samband med de överenskomna insatserna. Det kan gälla till exempel utbildningsmaterial, föreläsararvoden, lokalhyra eller förtäring.

Förutom det direkta arbetet med folkbildning och föreningsutveckling erbjuder i ett brett utbud av utbildningar i vårt kursprogram, bland annat Grundutbildning för tränare, IdrottOnline administration och Strategisk styrelseutbildning. Men även mycket annat. Gå in på vår hemsida www.rfsisu.se/stockholm Länk till annan webbplats. och se vad som finns.

Kontakta Bengt Svensson, idrottskonsulent på RF-SISU Stockholm för mer information.

08-627 40 70

bengt.svensson@rfsisu.se