Gå till innehåll
Distrikt Norrland

Kallelse till årsmöte

Norrlands Simförbund bjuder in alla medlemmar till digitalt årsmöte torsdag den 24:e mars.

Datum & Tid: Torsdag den 24 mars 2021 kl. 19:30

Plats: via Teams. Anslut på din dator eller mobilapp. Mötesrummet öppnar upp 19:00, vänligen logga in i tid för att säkerställa att det digitala fungerar.

Anmälan: Senast den 22 mars. Anmälan inklusive fullmakt skickas till johanna.stenberg@svensksimidrott.se

Röstlängd: Alla föreningar som fullgjort sina skyldigheter gentemot Svenska Simförbundet, genom att insända en årsrapport och erlägga stadgeenlig avgift, erhåller en röst vid Norrlands Simförbunds årsmöte. Aktuell lista hittar ni här Word, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Röstberättigad: Föreningens röst/er tilldelas ett ombud genom en fullmakt som undertecknas av föreningens ordförande eller sekreterare. Fullmakt för ombud hittar ni här Pdf, 36.2 kB, öppnas i nytt fönster..
Med verktyget Tools/Fill & Sign i Acrobat Reader kan ni enkelt lägga till namn, signatur och datum digitalt.

Årsmöteshandlingar hittar ni nedan. Handlingarna kommer kompletteras och publiceras senast 7 dagar innan mötet.

Kallelse Word, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagordning Word, 109.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenklat årsbokslut och revisionsberättelse Pdf, 829.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Balansrapport Pdf, 39.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultatrapport Pdf, 56.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsberättelse Word, 87.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Valberedningens förslag Word, 18.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar Norrlands Simförbund

För upplysningar kontakta Norrlands Simförbund norrland@svensksimidrott.se eller utvecklingskonsulent Johanna Stenberg johanna.stenberg@svensksimidrott.se


Varmt välkomna!

Norrlands Simförbund, Styrelsen

Publicerad: 2022-02-23

Senast uppdaterad: 2022-12-16

Författare: Adrian Bengtson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -