Gå till innehåll
Distrikt Mellannorrland

Utbildningsveckan

Torsdag-söndag vecka 32 arrangeras årsligen Utbildningsveckan som är en gemensam utbildningssatsning av Mellannorrland och Norrlands Simförbund. Under "veckan" finns möjligheter för ledare att genomföra hela första steget av Svensk Simidrotts utbildningstrappa, nämligen RF-SISU:s Grundutbildningen för tränare och Simidrottsledare. Även steg 2 utbildningarna Simlärarutbildningen och Simlinjeinstruktör 7-13 år erbjuds och alternerar varannat år.

Svensk Simidrotts utbildningstrappa finner du i sin helhet här. Öppnas i nytt fönster.

Utbildningsveckan 2022

Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2022-10-28

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -