Gå till innehåll
Distrikt Mellannorrland

Utbildningsvecka

utbildningsvecka

Mellannorrland och Norrlands Simförbund bjuder in till utbildningsveckan 2022 den 11 till 14 augusti i Umeå.

Grundutbildningen för tränare och Simidrottsledare ingår i nivå 1 av simningen och vattenpolons utbildningsstege. Under utbildningsveckan har ledare möjlighet att genomföra båda utbildningarna.

Simlärarutbildningen ingår i nivå 2 av simningens utbildningsstege. Utbildningen riktar sig till ledare som arbetar med siminlärning.

Publicerad: 2022-05-04

Senast uppdaterad: 2022-11-17

Författare: Sara Johansson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -