Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Stadgar

En av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sittsäte.


Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna. Vid bildandet av en förening skrivs ett förslag till stadgar som diskuteras och beslutas om vid föreningens första stämma.

Eftersom stadgarna syftar till att skapa trygghet i föreningen bör de inte förändras allt för ofta. Det är dock viktigt att stadgarna är anpassade för föreningen, medlemmarnas intresse och verksamheten. Om stadgarna inte har aktualiserats på årtionden så kanske det är dags att se över om de bör revideras.

Det är viktigt att stadgarna är tillgängliga för alla medlemmar och att alla känner till stadgarnas funktion. Ibland blir stadgarna endast aktuella vid en konflikt mellan olika medlemmar och då finns det risk att stadgarna inte kan användas som det verktyg de beöver vara om de inte setts över på många år. Ha era stadgar tillgängliga och diskutera innehållet med medlemmarna. Att synliggöra stadgarna på föreningens hemsida är en varm rekommendation!

(Ur: Forening.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-10-17

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -