Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Digitalt årsmöte

För er som vill genomföra ett digitalt årsmöte finns här inspiration och information samt föreningsexempel gällande att anordna ett årsmöte digitalt.

 

Behöver ni stöttning i arrangerandet av ett digitalt årsmöte eller har frågor, hör gärna av er till er utvecklingskonsulent eller kontakta er lokala RF-SISU konsulent.

Årsmöte

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men det har under de senaste åren visat sig att det ibland kan vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. RF-SISU har tagit fram vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra årsmötet digitalt.

Får ni arrangera ett digitalt årsmöte?

Den första frågan ni behöver ställa er är om ni får arrangera ett digitalt årsmöte. Svaret på frågan hittar ni i era fastställda stadgar.

Om inte något annat anges i föreningens stadgar är det styrelsen som bestämmer tid och plats för årsmötet. RF-SISU menar att det då också finns utrymme att bestämma formen för årsmötet och att styrelsen har möjlighet att besluta att årsmötet får genomföras digitalt.

Tekniska hjälpmedel

Det finns en rad olika tekniska hjälpmedel för att genomföra sitt digitala årsmöte. De två huvudfunktionerna som är viktiga vid ett digitalt årsmöte är:

  • Video (ljud och bild).
  • Mötesadministration för till exempel dagordning och röstning.

Här finner du exempel på tekniska hjälpmedel som ni kan använda er av.

Att genomföra ett möte digitalt kräver viss digital kompetens av dem som deltar. Viktigt är att samtliga deltagare får möjlighet att få sin röst hörd! Det kan därför vara bra att erbjuda utbildning inom verktyget för att säkerställa att alla känner sig bekväma.

Tips och information – digitalt årsmöte
Checklista för dig som ansvarar för årsmötet
Praktisk info till dig som delegat

Föreningsexempel
Skellefteå Golfklubb
Sandåkerns SK

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-10-17

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -