Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Konferenser

Tränarkonferens

Vartannat år arrangerar Svensk Simidrott en Tränarkonferens för alla simidorttstränare i Sverige.
Nästa gemensamma Tränarkonferens planeras till den 13-15 september 2024.

Simidrottsforum

Arrangeras det året som det inte är ett Simförbundsmöte, målgruppen är förtroendevalda och verksamhetsledare.
Nästa Simidrottsforum kommer arrangeras den 21-23 april 2023.

Nordisk Babysimskonferens

För dig som jobbar med babysim, simsim och siminlärning i olika åldrar hålls vartannat år nordiska konferenser inom babysim. Konferenserna flyttas runt mellan de olika nordiska länderna.
Den nästa planeras nu till 2024 i Danmark eller Norge.

Nordisk Simlärarkonferens

För dig som jobbar med siminlärning i olika åldrar hålls vartannat år nordiska konferens inom simlärning. Konferenserna flyttas runt mellan de olika nordiska länderna.

2022 är den planerad till Norge, preliminärt Lillström under hösten 2022.

WADC

Nästa planeras till den 12-15 2023, Lund. För mer information klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler tips

Fler konferenstips kan ni också hitta här. Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-07-11

Senast uppdaterad: 2022-10-19

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -